Amaç ve Kapsam

Amaç

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi ve finans alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Kapsam

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nde ekonomi ve finans alanı kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir.