Bilim Kurulu

JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL RESEARCHES

EKONOMİ VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Veli AKEL

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Erdinç ALTAY

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU

Piri Reis Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan AYGÖREN

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Semih BÜKER

Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Metin COŞKUN

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mete DOĞANAY

Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Hasan EKEN

Kırklareli Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi ERDOĞAN

Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Onur GÖZBAŞI

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Prof. Dr. Refet GÜRKAYNAK

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU

Abdullah Gül Üniversitesi

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Turhan KORKMAZ

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Hayri KOZANOĞLU

Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat SOLAKOĞLU

Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Berna TANER

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Kadir Has Üniversitesi

Prof. Ass. Dr. Simon GRIMA

Malta Üniversitesi

Prof. Ass. Dr. Fisnik MORINA

Haxhi Zeka Üniversitesi

Doç. Dr. E. Savaş BAŞÇI

Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem KURT CİHANGİR

Hitit Üniversitesi

Doç.Dr. İhsan Uğur DELİKANLI

BDDK Eski Kurul Üyesi

Doç. Dr. Dilek DEMİRHAN

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru GÜVEN

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp KADIOĞLU

SPK

Doç. Dr. Süleyman KALE

Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Ayben KOY

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Ercan ÖZEN

Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. İlker SAKINÇ

Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER

İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Ulaş ÜNLÜ

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Ebru SONBUL İSKENDER

IMF

Dr. Nurcan ÖCAL

SPK

Dr. Niyazi TELÇEKEN

SPK

Dr. Barbaros YALÇINER

SPK

Dr. Öğr. Üyesi Anıl BÖLÜKOĞLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK

Mehmet Akit Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özcan IŞIK

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi N. Nuri SEVGEN

Nişantaşı
Üniversitesi

 

(*) Bilim Kurulu Üyeleri ünvanına göre alfabetik sıra ile sıralanmıştır.

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.

İletişim: jefrjournal@gmail.com