Editörler Kurulu

 

JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL RESEARCHES

EKONOMİ VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

EDİTÖR KURULU 
Baş Editör: Doç. Dr. Şenol BABUŞCUjefrjournal@gmail.com
Editör: Doç. Dr. Ersan ERSOYjefrjournal@gmail.com
Editör: Prof. Dr. Adalet HAZARjefrjournal@gmail.com
Dil Editörü: Arya İSKENDER, FRMjefrjournal@gmail.com
  

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergidir.

İletişim: jefrjournal@gmail.com