Açık Erişim Politikası

Kullanıcıların bilimsel araştırma sonuçlarına kolayca ulaşabilmelerine olanak sağlayarak, araştırmaların etkisini artırmak amacıyla açık erişim politikası izlenmektedir.

Açık erişim, bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır [DergiPark, (Budapeşte Açık Erişim İnsiyatifi Bildirisi 2001) http://acikerisim.ankos.gen.tr/acikerisimsozlugu.htm]