Amaç ve Kapsam

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, ekonomi ve finans alanlarında akademisyenlerce yapılmış olan bilimsel nitelikli çalışmaların konuyla ilgili kesimlere ulaştırılabileceği bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nde ekonomi ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir.