Arşiv Politikası

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan makaleler LOCKSS’ta dijital olarak arşivlenir. Detaylı bilgilere bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir. Derginin LOCKSS arşivine bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

 

Yayıncı tarafından, yazarlara, kişisel web sayfasında kendi kendine arşivlemesine, makalenin yayımlanmış versiyonunu indirmelerine ve meslektaşlarıyla paylaşmalarına, kurumsal bir havuzda arşivlemelerine, halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde arşivlemelerine izin verilir. Amborgo süresi yoktur.

 

Arşivlemede, makalenin yayımlandığı kaynak belirtilmeli ve derginin internet sayfasına veya makalenin DOI numarasına bir bağlantı verilmelidir.
Yayıncı, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.