Sayılar

İçindekilerMakroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği Sayfalar: 1-25 Ayça GÜRSOY Bireylerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Banka Hisse Senetleri Fiyat Değişimi Üzerine Bir Çalışma Sayfalar: 26-47 Murat GÜLEÇ, Şenol BABUŞCU, Adalet HAZAR Türkiye’nin Finansal Kırılganlığına Etki Eden Makro Ekonomik Faktörler Sayfalar: 48-74 Neslihan ŞİMŞEK, Adalet HAZAR, Şenol...