Sayılar

İçindekilerBorsa Endekslerinin Birbiriyle Etkileşimi ve Endeks Yönünün Tahmini:BİST100 Üzerine Bir Uygulama Sayfalar: 1-8 Ali Can DEMİREL, Adalet HAZARHane Halkı Tasarruflarının Belirleyiciler: Euro Bölgesi Analizi Sayfalar: 9-25 Gülçin TAPŞİN"Aktif Rasyosu" Kararının Yürürlükten Kaldırılmasının Bankaların Hisse Senedi Getirisine Etkisi: BİST'de İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Değerlendirme Sayfalar: 26-38 Cem S....

İçindekilerBorsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren İlaç Şirketlerinin Altman Z-Skor ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Sayfalar: 83-105 Sinan GÜLENÇER, Adalet HAZARSendikasyon Kredisi Kullanımının BİST’te İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Olay Yöntemi (Event Study) İle Analizi Sayfalar: 106-125 Abdulkadir SAĞLAM, Asuman ERBEN YAVUZAktif Rasyosu Açıklamasının Bankaların Hisse Senedi...

İçindekilerBASEL IV Neleri Değiştirecek? Sayfalar: 1-25 M. Oğuz KÖKSAL, Şenol BABUŞCU, Adalet HAZARGayrimenkule Dayalı Haklardan Üst Hakkının Değerlemesi ve Örnek Uygulamalarla İncelenmesi Sayfalar: 26-41 Umutcan AKDUMAN, Sedat YENİCEMSCI Türkiye Endeksi Çerçevesinde Hisse Senetlerinin BIST Getiri Değişimine Etkisi Sayfalar: 42-54 Nurettin ELLİALTIOĞLU, Müge GÜRGÜL, Ahmet ÇAKMAKUluslararası Doğrudan Yatırımların...

İçindekilerMakroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği Sayfalar: 1-25 Ayça GÜRSOY Bireylerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Banka Hisse Senetleri Fiyat Değişimi Üzerine Bir Çalışma Sayfalar: 26-47 Murat GÜLEÇ, Şenol BABUŞCU, Adalet HAZAR Türkiye’nin Finansal Kırılganlığına Etki Eden Makro Ekonomik Faktörler Sayfalar: 48-74 Neslihan ŞİMŞEK, Adalet HAZAR, Şenol...