Sayılar

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile Seçilmiş BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sayfalar: 1-12 Süreyya YILMAZ ÖZEKENCİEnfeksiyon Hastalıkları ve Hisse Senedi Piyasaları: Küresel Sağlık Endeksleri Üzerinden Bir Uygulama Sayfalar: 13-27 Nurten TERKEŞ, Samet GÜRSOY, Mert Baran TUNÇELİklim Değişikliği ve Bankaların Kredi Büyümesi İlişkisi: Türk Bankacılık Sektöründen...

Türk Havalimanlarının Finansal Performanslarının Kümeleme Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Sayfalar: 109-121 İsmail Çağrı ÖZCANFinansal Yapı ve Sahiplik Yapısının Finansal Performans Üzerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulama Sayfalar: 122-138 Gamze TAŞTEMEL, Yasemin Deniz KOÇAltın Fiyatı Üzerinde MACD İndikatörünün Test Edilmesi Sayfalar: 139-149 Hidayet GÜNEŞDöviz Piyasası Baskı Endeksi ile...

NPL ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin MTAR Modeli ile Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi Sayfalar: 1-18 Seyfullah GÜL, Ayben KOYDöviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği Sayfalar: 19-37 Özlem Simay CELKANBankacılıkta Dijitalleşmenin Etkileri ve Türkiye’deki Analizi Sayfalar: 38-50 Yaren KOCATÜRKAR-GE ve İhracat Yoğunluğunun Finansal Performansla İlişkisi: Türkiye’nin 500...

Finansal Risk Toleransının Finansal Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma Sayfalar: 119-141 Ayşe Elif YAZGAN, Ayça YILDIRIMFactors Influencing Financial Behaviors of Intern Students: Example of Commerce and Vocational High Schools Sayfalar: 142-156 Adem ÖZBEKKalkınma Planlarının Kıyaslamalı Analizi: Türkiye Örneği Sayfalar: 157-172 Ahmet ATAKİŞİ, Atilla...

OECD Kurucu Ülkelerinden Türkiye ve Almanya Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Yapısı Sayfalar: 1-15 Ayşen BAKKALOĞLUYeşil Finansman Uygulamalarının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Rolü: Türkiye Projeksiyonu Sayfalar: 16-45 Onur ŞİMŞEK, Halil TUNALIAyçiçeği Üretim Miktarının ANFIS Metodu ile Tahmini Sayfalar: 46-55 Olcay EYDEMİR, Semra BORANTürkiye ve Güney Kore Arasında İmzalanan STA’nın Türkiye’nin...

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Ticari Bankaların Finansal Performansının Bütünleşik CRITIC CoCoSo Modeliyle Analizi Sayfalar: 71-90 Yusuf AKGÜLFirma Performansı ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin SWARA-MARCOS Modeliyle Analizi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörünün Örneği Sayfalar: 91-109 Seval ELDEN ÜRGÜPBİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Optimal...

İçindekilerBorsa Endekslerinin Birbiriyle Etkileşimi ve Endeks Yönünün Tahmini:BİST100 Üzerine Bir Uygulama Sayfalar: 1-8 Ali Can DEMİREL, Adalet HAZARHane Halkı Tasarruflarının Belirleyiciler: Euro Bölgesi Analizi Sayfalar: 9-25 Gülçin TAPŞİN"Aktif Rasyosu" Kararının Yürürlükten Kaldırılmasının Bankaların Hisse Senedi Getirisine Etkisi: BİST'de İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Değerlendirme Sayfalar: 26-38 Cem S....

İçindekiler Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren İlaç Şirketlerinin Altman Z-Skor ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Sayfalar: 83-105 Sinan GÜLENÇER, Adalet HAZARSendikasyon Kredisi Kullanımının BİST’te İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Olay Yöntemi (Event Study) İle Analizi Sayfalar: 106-125 Abdulkadir SAĞLAM, Asuman ERBEN YAVUZAktif Rasyosu Açıklamasının Bankaların Hisse Senedi...

İçindekilerBASEL IV Neleri Değiştirecek? Sayfalar: 1-25 M. Oğuz KÖKSAL, Şenol BABUŞCU, Adalet HAZARGayrimenkule Dayalı Haklardan Üst Hakkının Değerlemesi ve Örnek Uygulamalarla İncelenmesi Sayfalar: 26-41 Umutcan AKDUMAN, Sedat YENİCEMSCI Türkiye Endeksi Çerçevesinde Hisse Senetlerinin BIST Getiri Değişimine Etkisi Sayfalar: 42-54 Nurettin ELLİALTIOĞLU, Müge GÜRGÜL, Ahmet ÇAKMAKUluslararası Doğrudan Yatırımların...

İçindekilerMakroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği Sayfalar: 1-25 Ayça GÜRSOYBireylerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Banka Hisse Senetleri Fiyat Değişimi Üzerine Bir Çalışma Sayfalar: 26-47 Murat GÜLEÇ, Şenol BABUŞCU, Adalet HAZARTürkiye’nin Finansal Kırılganlığına Etki Eden Makro Ekonomik Faktörler Sayfalar: 48-74 Neslihan ŞİMŞEK, Adalet HAZAR, Şenol...